Otel Yönetim Servisleri

Satış

Richmond Hotels vizyoner hizmet anlayışı ile tüm süreçleri sağlıklı işleyen, karlı turizm markaları yaratmayı hedefler. Şirket bu noktada bilgi birikimi ve öngörü yeteneği ile farklı pazarların değişken taleplerine uygun, yenilikçi ve girişken satış organizasyonları kurar ve bu ağı eksiksiz bir şekilde yönetir. Şirketin merkezi satış ofisi, bölge ve talepleri analiz ederek ürüne özel satış stratejileri belirler. Bu stratejiler ulusal ve uluslararası fuarların getirileri ile desteklenir. Aynı zamanda Richmond Hotels otelin doğru online mecralarda satışından ve takibinden sorumludur.

Pazarlama

Richmond Hotels için güçlü bir markaya sahip olmanın en temel yolu, pazarlama ve iletişim kanallarında bütünleşik bir marka yaklaşımının benimsenmesidir. Şirketin profesyonel pazarlama ekibi, tüm iletişim mecralarını entegre bir şekilde kullanarak, güçlü bir marka ve sadık misafirler yaratmak için inovatif stratejiler oluşturur. Markanın güçlü yönleri öne çıkarılır. Böylece rakiplerinden farklılaşıp tüketicinin zihninde doğru bir yer edinmesi sağlanır. Etkili bir marka kimliği ve imajı oluşturmak için çok yönlü, sürekli ve istikrarlı bir iletişim modeli geliştirilir.

Gelirler Yönetimi

Gelirler yönetimi, otel yöneticiliğinin kilit faaliyet noktalarından biridir. Richmond Hotels'in gelir yöneticileri, pazar yapısını ve gelirlerin gerçekleşme şekillerini detaylı raporlarla analiz ederek, verimi artırıcı yeni stratejiler geliştirir. Bu yaklaşım, işletmenin bütününe aşılanır. Doluluk oranı ve ortalama oda fiyatı analizleri ile karlılığı en üst seviyeye taşımak amaçlanır. Bu temel hedef için gerçekleştirilen tüm aksiyonların özünde, yüksek teknoloji yer alır.

Finans ve Kontrol Yönetimi

Richmond Hotels'in ihtiyaca özel olarak geliştirdiği tüm iş modelleri, konaklama sektöründeki arz ve talep dengelerini dikkatlice analiz ederek otel yatırımcılarına en kısa vadede geri dönüşümün sağlanmasına odaklanır. Bu aşamada sonuca ulaşmak için, otellerin yıllık bütçelerinin öngörülmesini; beraberinde günlük, aylık ve yıllık olarak değerlendirilmesini içeren verimli bir sistem kurulur. Otelcilik sektörünün mali standartlarına uygun olarak, aylık raporların otellere adapte edilmesi sağlanır. Hazırlanan rapor detaylıca analiz edilir ve gelir-gider tablolarının takibi yapılır. Etkin maliyet kontrolü ile otellerin karlılıkları artırılır.

Yiyecek ve İçecek

İşletmeleri yiyecek ve içecek konusunda özel bir yere taşıyan temel faktör, yörelere özgü tatların, kaliteli, öncü ve yenilikçi sunumlarla birleştirilmesidir. Richmond Hotels hizmet sunduğu otellerde, geliştirdiği çağdaş lezzet konseptleriyle maliyet kontrolü iyi ayarlanmış benzersiz menüler yaratır.

Satın Alma Yönetimi

Richmond Hotels yönetimi, tedarikçileri ile çeyrek asra yakın bir süredir geliştirdiği karşılıklı güven ve iyi ilişkiler neticesinde, ürünleri en uygun fiyatlarla satın alabilme avantajı sunar. Richmond Hotels'in verimli satın alma ağı, teknolojik tabanlı araştırma çalışmaları ile sürekli güncellenir ve genişletilir.

İş Ortakları İlişkileri

Richmond Hotels'in şeffaf yönetim anlayışı, yatırımcıları ile karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ilişkiler geliştirmesini sağlar.

İnsan Kaynakları ve Kalite

Richmond Hotels yönetimindeki tüm işletmeler, üretkenliği, işbirliğini ve dayanışmayı destekleyen bir çalışma atmosferi ile faaliyet gösterir. Otelcilik sektörüne, zincirin değer ve kalite standartlarına uygun eğitim programları ile konusunda uzmanlaşmış, bireysel beceri ve yeterliliklerini sürekli geliştiren, etik değerlere bağlı personel yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi sağlanır.

Teşekkürler!
Kaydınız alınmıştır. Tarafınıza en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.
Uyarı
Bir uyarı ile karşılaşıldı
Hata
Bir hata ile karsilasildi.